New products

New products

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAIGarantiniai įsipareigojimai taikomi gaminiams, parduotiems Lietuvoje su „Mikronikos“ pirkimą įrodančiu dokumentu.

1. Pardavėjas šiuo dokumentu įsipareigoja nemokamai atlikti gaminių defektų (technologijos, medžiagų ir kt.) šalinimą, keičiant sugedusias dalis, mazgus ir pan.

2. Šie „Garantiniai įsipareigojimai" neapriboja vartotojų teisių, o tik konkretizuoja taisymo sąlygas.

3. Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu:

Gaminys naudojamas ne pagal paskirtį;

Dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių prekę transportuojant ir pakraunant arba iškraunant, jeigu prekei padaroma žala;

Buvo atliktas, bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį bandyta ardyti, jeigu prekė perdaryta arba taisyta ne „Mikronikos“ serviso centre;

Yra mechaninių korpuso ar kitų dalių pažeidimų ar gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, vabzdžiai, dulkės, skysčiai;

Gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos impulsų, atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ir pan.;

Gaminys pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens, ar kitų stichijų, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.;

Prekėms, kurių serijos numeris neįskaitomas, pakeistas, panaikintas arba perkeltas, arba prekės serijos numeris nesutampa su nurodytu pirkimo dokumentuose;

Gedimai, kurie atsirado naudojant nestandartines medžiagas ar atsargines dalis;

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gaminio priedams, aksesuarams, dalims, bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas: baterijoms ir akumuliatoriams, laidams, dėklams, spausdintuvų galvutėms, kasetėms, toneriams, rašalams, laidams, elektrodams, zondams ir pan., kompiuterių programinei įrangai ir pan.

4. Garantinio remonto laikas neįtraukiamas į garantinį laikotarpį.

5. Garantinis laikotarpis: fiziniams asmenims - 24 mėn., juridiniams asmenims – 12 mėn. nuo prekės pardavimo datos. Garantiniame talone gali būti nurodytas ir kitoks garantinis laikotarpis.

6. Pirkėjas privalo padengti sugedusios prekės gabenimo pardavėjui ar gamintojui išlaidas.

Garantinis remontas pas pirkėją atliekamas tik toms prekėms, kurių neįmanoma pristatyti į serviso centrą (automobilinėms svarstyklėms, platforminėms svarstyklėms ir kitoms stambiagabaritėms prekėms. Iškviestam dėl nepateisinamos priežasties taisyklos darbuotojui atvykimo išlaidas apmoka klientas (pirkėjas) pagal išankstinį susitarimą. Klientui atsisakius apmokėti šias išlaidas ar jų neapmokėjus per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamos sąskaitos gavimo, garantija automatiškai nutrūksta nuo atitinkamo atsisakymo ir/ar sąskaitos neapmokėjimo dienos.

7. Pirkėjui nepasirašius prie prekės garantinės priežiūros taisyklių žemiau, jis nėra atleidžiamas nuo pareigos laikytis šiose taisyklėse nurodytų įsigyjamų prekių saugos ir eksploatavimo instrukcijų. Turimi prekės įsigyjimo dokumentai (sąskaita-faktūra) bei šios taisyklės reiškia, jog šios prekės pirkėjas buvo individualiai supažindintas su šiose taisyklėse nurodytomis iš prekės saugojimo ir eksploatavimo instrukcijomis, bei garantijos taisyklėmis.

Pirkėjas patvirtina, kad:

Visos garantinės priežiūros taisyklės bei prekės saugojimo ir eksploatavimo instrukcijos, nurodymai bei reikalavimai su juo/ja aptarti individualiai, jos yra sąžiningos ir nepažeidžia pirkėjo kaip vartotojo teisių ir pareigų, pirkėjas jas suprato ir su jomis sutiko prieš pirkdamas prekę ir pasirašydamas šioje garantijos priežiūros knygelėje;

Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų šiose taisyklėse nurodytų prekės saugojimo ir eksploatavimo sąlygų;

Gavo jam priklausantį taisyklių egzempliorių;

Piekėjas priėmė sprendimą įsigyti atitinkamą prekę tik susipažinęs su šių taisyklių ir prekės saugojimo, bei eksploatavimo instrukcijų sąlygomis ir įvertinęs savo galimybes atitinkamų sąlygų laikytis.